Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Kwestie voor het kiezen 2021: Armoede en onzeker werk

12 maart 2021

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt door de jaren heen wat burgers in Nederland bezighoudt en welke problemen en kansen zij ervaren. De formatie van een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord voor de komende vier jaar is een uitgelezen moment om dergelijke inzichten aan te reiken.

In Kwesties voor het kiezen 2021 inventariseert het SCP kansrijke oplossingsrichtingen voor vijf maatschappelijke kwesties op basis van de laatste stand van de sociale wetenschappen. Daarbij is ook gekeken hoe politieke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s tot deze vraagstukken en oplossingsrichtingen verhouden. Politieke partijen kiezen hun eigen positie in deze kwesties en het SCP brengt deze met een beschouwende aanpak in beeld.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het met velen in Nederland goed gaat, maar dat er kwetsbare groepen zijn die achterblijven. Ook komt naar voren dat er grote verschillen in onze samenleving bestaan als het gaat om zelfredzaamheid. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van individuele burgers, maar ook voor de samenleving als geheel. De coronacrisis trekt hier nog eens een extra wissel op.  Welke keuzes vraagt dit van het nieuwe kabinet? En wat voor overheid hebben we daarbij nodig? Hoe kijken we bij het maken van die keuzes naar de burger en wat zijn de aannames van wat mensen zelf kunnen?

Lees de samenvatting van de kwestie Armoede en onzeker werk van Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.