Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

‘Gezinnen die in armoede leven hebben vooral behoefte aan rust’

19 januari 2021

De aandacht voor armoede in Nederland groeit, maar de problemen die deze doelgroep ervaart zijn al decennialang hetzelfde. De Tintengroep en Movisie onderzochten de aanpak van armoede in Noord-Nederland. ‘Alles draait om een goede samenwerking en inzet.’ Tinten directeur-bestuurder Johan Brongers werd voor Zorg + Welzijn geïnterviewd over de uitkomsten van het onderzoek ‘Uit de duivelskring van armoede’. ‘Stel je open voor een inclusieve samenleving en kijk vanuit vertrouwen naar mensen, in plaats van uit wantrouwen. We kunnen met de uitkomsten van dit onderzoek, en door gemeenschappelijke inspanning, het aantal mensen dat in armoede leeft verminderen en hen een rol geven in onze maatschappij. Laten we dat dus vooral gaan doen.’

Lees verder bij het artikel ‘Gezinnen die in armoede leven hebben vooral behoefte aan rust’ van Zorg en Welzijn van19 januari 2021.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.