Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Gemeente Oldambt wil armoede in vijftig gezinnen structureel terugdringen. Ook wordt ingezet op preventie

10 februari 2023

De gemeente Oldambt gaat dit jaar starten met Generatierijkdom. Met dit project streeft de gemeente naar gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief, het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en financieel en zelfredzame inwoners.

Bij generatiearmoede is in één familie bij meerdere opeenvolgende generaties sprake van uitsluiting, op financieel, sociaal of ander gebied. In de Veenkoloniën komt deze ‘generatie-armoede’ relatief vaak voor, maar ook is armoede en schuldenproblematiek in de gemeente Oldambt hoog. Eén op de tien kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens en er zijn meer kinderen die opgroeien in armoede dan het landelijk gemiddelde.

Lees verder bij het artikel Gemeente Oldambt wil armoede in vijftig gezinnen structureel terugdringen. Ook wordt ingezet op preventie van het Dagblad van het Noorden van 16 januari 2023.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.