Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

3 mei 2021

Vaak worden families in intergenerationele armoede gezien als ‘allemaal hetzelfde’. Onderzoek laat zien dat tussen families in intergenerationele armoede (natuurlijk) flinke onderlinge verschillen bestaan. De ene familie beleeft ‘arm zijn’ heel anders dan de andere, en ook de acties die families kunnen en willen ondernemen en de behoeftes die ze hebben, lopen duidelijk uiteen.

Het feitenblad Diversiteit in generatiearmoede van Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Dit onderzoek, waarin meerdere vraagstukken rond intergenerationele armoede aan bod komen, biedt inzichten en handreikingen aan organisaties in het  samenwerkingsverband Alliantie van Kracht en wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe. Dit feitenblad laat zeven types families zien. Niet om mensen in hokjes te plaatsen, maar om beleid en ondersteuning te helpen om goed af te stemmen op de verschillen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.