Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Bijdrage Bert Moormann aan congres Aan de slag met armoede

26 oktober 2020

De Alliantie van Kracht is een beweging om de mechanismen achter overerfbare armoede in de veenkoloniën te begrijpen. Gesteund door onderzoek van Sanne Visser van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelen we handelingsperspectieven die helpen om patronen te doorbreken.

Er is veel geregeld voor mensen die in armoede zitten of dreigen te komen. Vaak overschatten we de zelfredzaamheid. Zeker in stresssituaties. Taal is vaak een probleem. Op het congres riep Bert Moormann instanties op om de toegankelijkheid van regelingen voor mensen met weinig geld te verbeteren. Invoering van een ‘sterrensysteem’ moet hier versnelling aan geven.

We hebben aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van publieke gebouwen. Waarom nog niet voor de toegankelijkheid van regelingen van deze instanties? (aanvragen van een uitkering, minimaregelingen, huurkorting, woningtoewijzing etc. ). Door de invoering van een ‘sterrensysteem’ als indicator voor de toegankelijkheid van regelingen (vindplaats, taal en aanvraag-gemak) maar ook de dienstverlening van instanties (kwaliteit en bejegening). Hoe meer sterren hoe beter de regelingen van de betreffende instantie bereikbaar zijn.

Het is de ambitie van Bert Moormann dat regelingen snel, drempelloos en op een empathische wijze terecht komen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Bekijk het filmpje met de bijdrage van Bert Moormann van Domesta aan het online congres Aan de slag met armoede van 22 oktober 2020.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.