Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gevolgen armoede

Leven in armoede betekent dat je te weinig financiële mogelijkheden hebt om de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te bekostigen. Langdurige armoede werkt door op alle levensgebieden. Geld tekort Mensen die leven in armoede komen geld tekort. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het tekort van huishoudens op jaarbasis berekend. De tekorten verschillen sterk per

Innovatieve schuldhulpverlening

De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt momenteel hoe we in Nederland de rechtspraak beter kunnen organiseren voor burgers met schulden. Dit betekent ook dat ministeries zoals Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken gezamenlijk naar regelgeving moeten kijken. Nu zitten regels burgers soms behoorlijk in de weg, terwijl die al genoeg problemen hebben.’ Hebben we als

Preventie

Preventie en vroegsignalering zijn steeds nadrukkelijker onderdeel van integrale schuldhulpverlening en armoedebestrijding.  Gemeenten en (keten)partners zien dat hier nog veel winst te behalen valt. Preventie en vroegsignalering kunnen op veel verschillende manieren vorm krijgen. Samenwerking tussen betrokken partijen is daarbij van groot belang.  Schuldpreventie, wat is het? Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten.