Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien. Daarom willen we gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. In onze aanpak is het gezin leidend. Met de inzet van een buddy met ervaring met armoede willen we de gezinnen weer regie geven over hun toekomst. Met maatwerkoplossingen maken we weg daarvoor vrij.

Groen licht van Toukomst voor Kansen voor Kinderen Groningen

13 oktober 2021

Toukomst (Nationaal programma Groningen) heeft als doel om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën over beter wonen, leven en werken in Groningen te ondersteunen. Eén van deze ideeën is het programma Kansen voor Kinderen Groningen. Het programma is een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Met een innovatieve aanpak gaat Kansen voor Kinderen Groningen armoede terugdringen met gezinnen in de hele provincie.

Een kansrijke toekomst

In Groningen wonen naar verhouding meer mensen met een laag inkomen dan in de rest van Nederland (Sociaal Planbureau Groningen, 2019). Te veel kinderen groeien hier op in armoede, waardoor zij minder kansen krijgen. Om deze kinderen meer kansen te bieden gaat Kansen voor Kinderen met 500 Groningse gezinnen werken aan hun toekomstperspectief.

Onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien

Geerte Boven, programmamanager Kansen voor Kinderen Groningen, heeft een helder doel. “Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien. Daarom willen we gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. In onze aanpak is het gezin leidend. Met de inzet van een buddy met ervaring met armoede willen we de gezinnen weer regie geven over hun toekomst. Met maatwerkoplossingen maken we weg daarvoor vrij.”

Het programma sluit aan bij wat gezinnen nodig hebben om structureel uit de (dreigende) armoede te komen. De ondersteuning is gebaseerd op bewezen effectieve interventies zoals de Doorbraakmethode®. Rust, bestaanszekerheid en het ontwikkelen van een perspectief voor de toekomst staan bij de start van het traject centraal. Uiteindelijk is het doel om de maatschappelijke participatie te vergroten en de gezinnen waar mogelijk via scholing en betaald werk financieel onafhankelijk te laten worden.

5 miljoen euro voor Kansen voor Kinderen

Toukomst (Nationaal Programma Groningen) stelt een bedrag van maar liefst 5 miljoen euro beschikbaar voor Kansen voor Kinderen Groningen. De helft van het totale bedrag waarmee we aan de slag gaan om met Groningse gezinnen in armoede het verschil te maken!

Natuurlijk zijn het de gezinnen die het doen, die keihard werken aan een beter toekomstperspectief. Als vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke partners, overheden en financiers hopen wij hen daarin te mogen ondersteunen de komende jaren.

Trots om impact te maken met Kansen voor Kinderen

Directeur-bestuurder van CMO STAMM Yvonne Turenhout is trots op het Kansen voor Kinderen programma. “Het is geweldig dat zoveel partners de krachten bundelen om echt een verschil te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben. Iedere betrokkene mag trots zijn om bij te dragen aan een betere toekomst voor heel veel Groningse kinderen.”

Partners

Het programma Kansen voor Kinderen Groningen is een samenwerking van Kledingbank Maxima, de Tinten groep, Computernet Groningen, Biblionet Groningen, Groningse gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Stichting Leergeld, Solidair Groningen/Drenthe, Protestantse Kerk Nederland classis Groningen-Drenthe, Sterk uit Armoede, Moedige Dialoog Groningen, Vakantiebank Groningen en Voedselbank Groningen, Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.