Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Het is belangrijk dat organisaties de juiste kennis hebben om armoede te herkennen en om mensen te helpen om een volgende stap te zetten richting meer perspectief.

Gro Next bundelt kennis aanpak armoede

19 mei 2021

De gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en stichting Moedige Dialoog Groningen bundelen hun kennis en deskundigheid over de aanpak van armoede. Onder de naam Gro Next starten zij een platform op armoedegroningen.nl/gro-next/ voor kennisuitwisseling en netwerkvorming. Hier wordt kennis over (de aanpak van) armoede verzameld en aangeboden, bijvoorbeeld via trainingen, webinars of bijeenkomsten. Doel is om mensen in armoede zo snel mogelijk perspectief te bieden, om uit deze situatie te komen. Donderdag 20 mei wordt tijdens de online startbijeenkomst de eerste stap gezet en de overeenkomst ondertekend. 

​Met trainingen, lezingen en workshops, wordt het kennisniveau van cursisten vergroot en versterkt. De verwachting is dat mede hierdoor professionals, beroepskrachten en vrijwilligers beter toegerust zijn om hun werk goed te doen.

Isabelle Diks wethouder Inkomen en Schulden: “Het is belangrijk dat organisaties de juiste kennis hebben om armoede te herkennen en om mensen te helpen om een volgende stap te zetten richting meer perspectief. Professionele hulpverleners, beroepskrachten en vrijwilligers zijn een enorm belangrijke schakel omdat ze dagelijks contact hebben met de doelgroep. Samenwerking bundelt alle kennis en ervaring en maakt dit beter toegankelijk.”

U bent van harte uitgenodigd om ONLINE aanwezig te zijn.

Tijd: donderdag 20 mei 2021, 14:00 – 15:30 uur

Livestream: http://tiny.cc/mkoma.

Link voor de chatbox: https://hanze.clusterone.nl/message/u/s/d53ec19a780e58399a895762adae4d36

Ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst: Wethouder Isabelle Diks, Inkomen & Schulden, Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen, Yvonne Turenhout, directeur-bestuurder van CMO STAMM en Peter Elmont, voorzitter van de stichting Moedige Dialoog Groningen.

Programma

14:00 uur Opening door dagvoorzitter
14:05 uur Gesprek met en ondertekening door vier bestuurders – Isabelle Diks, Michèle Garnier, Yvonne Turenhout, Peter Elmont
14:20 uur Lezing ‘Opgroeien in Armoede’ – Annelies Kassenberg en Wenda Gall
15:00 uur Praten met de Praktijk – Marloes de Bie, Henk Huisinga, Floor Oosterhoff, Cor ter Stege
15:20 uur Gesprek met projectleider Gro Next Mariëlle Reneman
15:25 uur Stop Motion
15:30 uur Einde programma

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.