Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Huiselijk geweld signaleren, in samenwerking met een Ervaringsdeskundige.

Huiselijk geweld signaleren, in samenwerking met een Ervaringsdeskundige

Soms hoor of zie je dingen tijdens je werk waarvan je je afvraagt of het goed gaat met een gezin. Bijvoorbeeld: Je valt tijdens je huisbezoek midden in een ruzie, je brengt een bezoek en ziet een verwaarloosde omgeving waar kinderen in moeten opgroeien of je hoort van de cliënt dat er veel ruzie is thuis. Zorgelijke thuissituaties kunnen allerlei oorzaken hebben. Veilig Thuis Groningen biedt daarom de workshop Signaleren & Doorverwijzen aan om met deze situaties om te gaan.

Deze thuissituaties zijn niet meteen zichtbaar voor de buitenwereld, waardoor de kans bestaat dat het onopgemerkt blijft. Maar het is altijd belangrijk om iets met de signalen te doen. Het kan al helpen als je vertelt wat je ziet of hoort en dit deelt met de professionals die hier kennis van hebben. Als je zelf de professional ter plaatste bent, kun je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toepassen.

Workshop

In deze workshop wordt ingegaan op de belangrijke kennisaspecten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling en deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal.

Thema’s

Tijdens de workshop worden de volgende thema’s behandeld:

  • Hoe ziet een zorgelijke thuissituatie eruit, wat zijn de signalen?
  • Dilemma’s
  • Wat kan/moet ik doen?
  • Risicovolle situaties
  • De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Wat houdt Veilig Thuis Groningen in?

Locatie

Het Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers die dagelijks in contact komen met kwetsbare inwoners in Groningen. De workshop wordt gehouden voor 15 á 20 personen.

Aanmelden

Deelname is gratis, dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen.

Mis dit niet en meld je aan:    ✔ Ik ben er bij! 

Verdere informatie over de deelname volgt na aanmelding ongeveer één week voor aanvang van de training. Voor de meeste fysieke trainingen geldt een maximaal aantal deelnemers. Wanneer dit is bereikt, plaatsen we de latere aanmeldingen op een wachtlijst. Bij geen afzeggingen wordt je deelname automatisch doorgezet naar de eerstvolgende training. 
Wanneer je geplaatst bent, gaan wij er vanuit dat je ook komt. De trainingen zijn gratis, maar niet vrijblijvend. Mocht je verhinderd zijn, laat ons dit dan z.s.m. weten. Bij niet afmelden kunnen er mogelijk kosten in rekening worden gebracht.

Gro Next

Gro Next is een samenwerking van de gemeente Groningen, CMO STAMM, Moedige Dialoog Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Wij bieden professionals en vrijwilligers meer kennis aan over armoede. Om (nog) beter bewust te worden van wat het betekent om in armoede te leven en om signalen van armoede te herkennen. Bij Gro Next leer je hoe je mensen die in armoede leven goed kunt ondersteunen.

Meer kennis over minder armoede. Dat helpt ons om armoede te voorkomen en te bestrijden. Armoede raakt alle terreinen van het leven. Van gezondheid, stress, uitsluiting en schulden tot zelfvertrouwen, groei en eigen regie. Het is een vak apart om hierin het goede te doen

Vragen? Neem dan contact op: gronext@armoedegroningen.nl of 06 – 402 79 966 (Frieda Uphoff).

Gro Next

Niveau: MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: gratis

Voor wie

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers die dagelijks in contact komen met kwetsbare inwoners in Groningen. De workshop wordt gehouden voor 15 á 20 personen.

Resultaat

  • Hoe ziet een zorgelijke thuissituatie eruit, wat zijn de signalen?
  • Wat kan/moet ik doen?
  • De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling