Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
sociale uitsluiting bij armoede

Sociale uitsluiting.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting is een proces waarin individuen en groepen uitgesloten raken van bepaalde middelen, voordelen en kansen in de samenleving. Armoede en sociale uitsluiting zijn sterk met elkaar verweven. Het hebben van weinig geld kan betekenen dat een persoon niet mee kan doen aan bepaalde facetten van de maatschappij. Wanneer iemand weinig geld heeft kan deze persoon bijvoorbeeld uitgesloten raken van bepaalde sociale activiteiten. Omgekeerd kan sociale uitsluiting armoede veroorzaken of versterken. Het niet machtig zijn van de Nederlandse taal maakt het bijvoorbeeld moeilijker om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op armoede toeneemt. 

Sociale uitsluiting wordt ook gezien een belangrijk mechanisme dat zorgt voor de overdraagbaarheid van armoede van generatie op generatie. Daarom is het belangrijk om armoede te kunnen begrijpen in de sociale context waarin inwoners het beleven. Vanuit dit sociale begrip wordt het beter mogelijk om effectieve en betekenisvolle hulp- en dienstverlening te bieden.

Nuttige links en publicaties over armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting 2019, CBS (verschijnt elke twee jaar)

Projecten in Groningen die zich richten op armoede en sociale uitsluiting

Ben je betrokken bij, of ken je, een project in Groningen dat zich richt op armoede en sociale uitsluiting? Mail dan naar info@armoedegroningen.nl om in onze projectenbank te komen.