3 generaties

Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën.

De Veenkoloniën hebben van oudsher te maken met hoge aantallen huishoudens die leven in armoede. Bij een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vaak verkeren zowel ouders als hun kinderen in een situatie waarin ze moeten rondkomen van een laag inkomen. De Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.

Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk feiten en cijfers inzichtelijk over generatiearmoede in de Veenkoloniën. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de mechanismen achter armoede en uitsluiting die van generatie op generatie wordt overgebracht.

De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij we de meest recente cijfers presenteren.

Cijfers en duiding generatiearmoede in de Veenkoloniën

Centrale vragen in het onderzoek naar generatiearmoede in de Veenkoloniën zijn:

  • Welke kenmerken hebben de huishoudens in de Veenkoloniën die onder de lage-inkomensgrens leven?
  • Hoeveel jongvolwassenen in de leeftijd van 22-26 jaar en woonachtig in de Veenkoloniën wonen in een huishouden met een inkomen onder de lage inkomensgrens?
  • Hoeveel ouders van de jongvolwassenen met een laag inkomen hebben zelf ook een inkomen onder de lage inkomensgrens?
  • Waar wonen de jongvolwassenen en waar hun ouders? De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek wordt gedaan met ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe.

Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen beantwoorden deze vragen in vier webpagina’s op de website van Sociaal Planbureau Groningen :

  1. Armoede in de Veenkoloniën
  2. Wie hebben er een hoog risico op armoede in de Veenkoloniën?
  3. Jongvolwassenen en hun ouders
  4. Regionale spreiding

Ook zijn er twee feitenbladen over armoede van generatie op generatie, één uit 2018 en één uit 2019.

Veenkoloniën

Onder de Veenkoloniën vallen de Groningse gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde, en de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marian Feitsmaonderzoeker van het Sociaal Planbureau Groningen.