3 generaties

Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën.

De Veenkoloniën hebben van oudsher te maken met hoge aantallen huishoudens die leven in armoede. Bij een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vaak verkeren zowel ouders als hun kinderen in een situatie waarin ze moeten rondkomen van een laag inkomen. De Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.

Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk feiten en cijfers inzichtelijk over generatiearmoede in de Veenkoloniën. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de mechanismen achter armoede en uitsluiting die van generatie op generatie wordt overgebracht.

De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij we de meest recente cijfers presenteren.

Centrale vragen

Centrale vragen zijn:

  • Welke kenmerken hebben de huishoudens in de Veenkoloniën die onder de lage-inkomensgrens leven?
  • Hoeveel jongvolwassenen in de leeftijd van 22-26 jaar en woonachtig in de Veenkoloniën wonen in een huishouden met een inkomen onder de lage inkomensgrens?
  • Hoeveel ouders van de jongvolwassenen met een laag inkomen hebben zelf ook een inkomen onder de lage inkomensgrens?
  • Waar wonen de jongvolwassenen en waar hun ouders? De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek wordt gedaan met ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe.

Deze vragen worden beantwoord in vier pagina’s op de website van het Sociaal Planbureau Groningen:

  1. Armoede in de Veenkoloniën
  2. Wie hebben er een hoog risico op armoede in de Veenkoloniën?
  3. Jongvolwassenen en hun ouders
  4. Regionale Spreiding

Ook is er een feitenblad ‘armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën’ gemaakt.

Veenkoloniën

Onder de Veenkoloniën vallen de gemeenten: Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Coevorden, Emmen, Pekela, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Oldambt en Menterwolde. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 is Hoogezand-Sappemeer met Slochteren en Menterwolde gefuseerd tot Midden-Groningen. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Carola Simon en Marian Feitsma, onderzoekers van het Sociaal Planbureau Groningen.